Markt- en oogstberichten juli 2023

25 September 2023

Na een moeilijk groeiseizoen en nerveuze markten in 2022 zijn we erin geslaagd een nieuw evenwicht te bereiken in de contracten met onze landbouwers voor het nieuwe seizoen, waarbij de grondstofprijzen voor sommige gewassen tot 40% stijgen. We zijn erin geslaagd een overeenkomst te bereiken voor het grootste deel van de vereiste oppervlakken en kijken nu uit naar een nieuw seizoen met weersafhankelijke uitdagingen...

Door de aanhoudende regenval eerder
dit voorjaar in Noord-Europa zijn de
gewassen met vertraging gezaaid en
geplant. Deze gewassen zullen dus langer
worden blootgesteld aan de zomerwarmte
en droogte, waardoor het risico van
productieverlies toeneemt. Niettemin
drogen de aanhoudende noordoostwind en
de hoge temperaturen de bodems nu zeer
snel uit. De landbouwers moeten intensief
irrigeren om het gebrek aan regen te
compenseren.

Field Spinach

We hebben al een belangrijk deel van
de voorjaarsspinazie (tot 25%) moeten
annuleren vanwege de aanhoudende
regenval. De vooruitzichten voor
de voorjaarsspinazie zijn niet
gunstig vanwege de klimatologische
omstandigheden. Na een extreem krappe
gewasovergang zijn we bij de start van
het seizoen voornamelijk gefocust op
het volgen van de vraag, aangezien de
voorraden moesten worden aangevuld.

peas field

We hebben de erwten pas laat kunnen
zaaien. De oogst van de vroeg gezaaide
erwten is rond half juni begonnen, maar
we zullen te maken krijgen met volatiliteit
in de volumes die van de velden komen.
Erwten bereiken rijpen optimaal rijping
in slechts 48 uur. Ze worden 24 uur per
dag geoogst om zeker te zijn dat erwten
van de juiste kwaliteit naar onze fabrieken
worden vervoerd waar ze binnen 90 tot
180 minuten worden ingevroren. Er is ook
een aanzienlijke vertraging opgetreden
bij andere gewassen zoals wortelen en
bloemkool.
Zuid-Europa is getroffen door aanzienlijke
afwijkingen in de bodemvochtigheid
en rivierstromingen als gevolg van de
uitzonderlijk droge en warme winter. In
Spanje en Portugal hebben we sinds het
begin van het jaar bijna geen regen gehad.
Bovendien kregen we eind april te maken met een zeer uitzonderlijke hittegolf.

Onder deze omstandigheden konden de meeste beplantingen plaatsvinden dankzij irrigatie, maar boeren waren bang dat ze onvoldoende water zouden hebben tot het einde van het seizoen. Nu ziet het ernaar uit dat er voldoende water beschikbaar zal zijn in de reservoirs.

cauliflower harvesting

In het zuiden zijn de meeste gewassen
geplant en is de oogst van de erwten
begonnen met variabele resultaten. Na
twee moeilijke seizoenen voor broccoli
zijn de opbrengsten van de lenteoogst dit
jaar aan het begin van het seizoen vrij
normaal.
Na het extreem warme en droge weer
in april waren de weersomstandigheden
milder in mei en begin juni, waardoor de
vooruitzichten van de zomergewassen
positiever zijn.
De inputs zoals meststoffen en energie
daalden tot een aanvaardbaarder niveau
voor landbouwers, wat een zeer positieve
trend is.