Duurzaamheid

Ardo's streven naar duurzaamheid is gebaseerd op vijf fundamentele pijlers.

spaarbekken

Onze visie op duurzaamheid

Als een wereldleider in vriesverse groenten, kruiden en fruit erkent Ardo de dringende behoefte aan duurzame praktijken in elk facet van onze activiteiten. Van de velden waar onze producten groeien tot de tafels waar gezinnen samenkomen, onze toewijding aan duurzaamheid is onwrikbaar. Deze toewijding gaat niet alleen over verantwoordelijkheid; het is onze visie op een gezondere wereld en een blijvende nalatenschap. Ontdek de vijf pijlers die Ardo's duurzaamheidsreis bepalen en onze proactieve initiatieven die een echte impact hebben.

Onze vijf duurzaamheidspilaren

Minimale impact op het milieu - Efficiënt gebruik van grondstoffen

Het maximaliseren van de waarde die we uit elke resource halen: Bij Ardo erkennen we dat echte duurzaamheid begint bij de eigen verwerking en productie. Onze toewijding aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen wordt gedreven door een tweeledig doel: het minimaliseren van de impact op het milieu en het garanderen van economische levensvatbaarheid. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en innovatieve praktijken, streven we ernaar om elke bron optimaal te benutten, afval te verminderen en de opbrengst te maximaliseren. Deze zorgvuldige aanpak onderstreept onze toewijding aan een duurzame en welvarende toekomst.

De CO2-uitstoot van Ardo is sinds 2020 al met 16% verminderd en zal in 2030 met nog eens 40% zijn afgenomen. Daartoe zal Ardo ten minste 30% van zijn energiebehoefte zelf produceren uit hernieuwbare bronnen.

Ethanolanisation
Ardo & organic farming: interview with organic farmer

Agronomie - MIMOSA+

In het hart van Ardo's duurzaamheidsvisie ligt een diepgewortelde toewijding aan een landbouw die niet alleen in stand houdt maar ook regenereert; we willen ervoor zorgen dat onze landbouwpraktijken regeneratief zijn om de gezondheid van de bodem te herstellen en de veerkracht tegen klimaatverandering te vergroten. Met een veranderend klimaat en dringende wereldwijde uitdagingen zijn onze landbouwstrategieën ontworpen om aanpasbaar en veerkrachtig te zijn.

Ardo, en de boeren in het bijzonder, voelen de klimaatverandering aan den lijve, in de vorm van extreme weersomstandigheden die leiden tot lagere opbrengsten per hectare.

Door regeneratieve landbouwpraktijken te implementeren wil het MIMOSA+ programma de gezondheid van de bodem bevorderen, de biodiversiteit verbeteren, watervoorraden beschermen, de impact op het klimaat beperken en tegelijkertijd een optimale opbrengst garanderen. Deze aanpak weerspiegelt onze overtuiging dat de toekomst van voedsel ligt in harmonie met de natuur in plaats van ertegen te werken.

We roepen alle belanghebbenden op om samen te werken en te investeren in regeneratieve landbouw

Gabrielle Kalkwijk CEO Ardo

Gabrielle Kalkwijk, Ardo CEO
Market and harvest report - June 8th 2020

Voedselveiligheid, kwaliteit en innovatie

In lijn met onze missie om de toekomst te voeden, zijn voedselveiligheid en kwaliteitsbeheer onze topprioriteiten.

Om de kwaliteit van onze diepvriesproducten te verbeteren en onze eindconsumenten meer gemak te bieden, blijven we innoveren. Onze productinnovaties, zoals sojabonen van Europese herkomst, bietenspek, groentefrietjes en nog veel meer, dragen bij aan de gezonde, plantaardige wereldwijde voedseltransitie. Tegelijkertijd gaan we verder dan ons productaanbod door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onze teelt-, oogst-, productie- en verpakkingsactiviteiten.

Op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit zijn we er trots op dat 78% van onze producten vrij is van residuen van bestrijdingsmiddelen. Sinds 2019 hebben we een vermindering van 30% aan vreemde materialen bereikt. Al onze producten zijn 100% vegetarisch.

Onze medewerkers

Om de gezondheid en het geluk van onze medewerkers te garanderen, ondersteunen we hen op verschillende niveaus en bieden we hen kansen om te groeien en zich te ontwikkelen. Dit is essentieel voor zowel hun succes als dat van Ardo. We doen er alles aan om onze waardering op verschillende manieren te tonen.

Met een diep respect voor elk individu geven we prioriteit aan veiligheid, omdat we willen dat al onze werknemers veilig naar hun werk komen en weer veilig naar huis gaan. Deze versterkte focus heeft geleid tot een vermindering van het aantal ongevallen met 34% sinds 2018. Ons leiderschap heeft een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen: 50% van het executive team is vrouw, wat onze toewijding aan diversiteit weerspiegelt. Bovendien willen we de gezondheid en het welzijn van onze werknemers bevorderen en hen in staat stellen om te werken via ons leiderschaps- en ontwikkelingsprogramma. Met een investering van meer dan 50.000 trainingsuren is ons team altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de sector, waardoor Ardo's duurzame visie verder wordt ontwikkeld.

Onze community

Bij Ardo hechten we veel waarde aan sterke lokale en wereldwijde banden. Tegen 2030 willen we de duurzaamheid van onze klanten versterken, verantwoord inkopen, boeren ondersteunen die overstappen op duurzame praktijken en bijdragen aan voedselbanken en NGO's.

Bij Ardo reageren we niet alleen op het veranderende klimaat - we nemen het voortouw. Vanaf ons begin als een familieboerderij tot vandaag aan tafels in 100 landen, is onze reis geworteld in duurzaamheid. Elke stap die we zetten wordt gedreven door een visie voor een gezondere wereld, een toewijding om een blijvende erfenis achter te laten en een onwrikbaar geloof in de kracht van duurzame landbouw om de toekomst te voeden.

Emilie Haspeslagh Sustainability Director

Emilie Haspeslagh, Ardo Sustainability director

Mimosa+In 2011 is Ardo begonnen met het MIMOSA-programma (Minimum Impact, Maximum Output, Sustainable Agriculture +), waarbij de nadruk ligt op duurzame landbouw.

Op onze reis hebben we belangrijke mijlpalen bereikt, zoals 77,6% residuvrije productie en we streven naar 80% residuvrije productie in 2025.

Met MIMOSA+ willen we duurzame landbouw verder stimuleren en verder kijken dan het gewas.

Het hoofddoel van MIMOSA+ is om landbouwpraktijken af te stemmen op regeneratieve principes, met de nadruk op:

  • Het verbeteren van de gezondheid van de bodem.
  • Het stimuleren van koolstofvastlegging.
  • Het ondersteunen van biodiversiteit.
  • Vermindering van bemesting.
  • Realisatie van optimale irrigatie.
  • Implementatie van bodembedekking gedurende meer dan 240 dagen per jaar.
Ardo Let's meet in the field 2023 sustainability