Denk globaal, handel lokaal: Hoe Ardo's Supply Chain team de complexe paden van een voedingsbedrijf bewandelt

30 January 2024

Bij Ardo maakt duurzaamheid altijd deel uit van ons DNA en dit zien we terug in al onze processen en afdelingen. Als team zijn we toegewijd om hoogwaardige producten en diensten te leveren aan onze klanten met respect voor onze voedselverwerkingsketen en milieueffecten. Door voortdurende evaluatie van onze huidige processen, technologieën en knelpunten verbeteren we onze servicelevels en operationele efficiëntie en streven we ernaar de koolstofvoetafdruk van onze activiteiten te beperken. Zo draagt Supply Chain bij aan de duurzaamheidsprestaties van Ardo.

 

Tijdens uitdagende tijden moeten bedrijven prioriteit geven aan veerkracht in de toeleveringsketen en beschikbaarheid van producten. Ardo werkt actief aan het opbouwen van een duurzaam voedselsysteem in het licht van klimaatverandering. 

Lees hieronder hoe het Supply Chain-team van Ardo navigeert naar een betere toekomst.

Ardo’s Supply Chain team

Het opbouwen van veerkracht in de toeleveringsketen 

Omdat we onze producten van veld tot vork behandelen, wordt onze toeleveringsketen rechtstreeks beïnvloed door klimaatverandering. Van de overstroming in België vorig jaar tot de droogtes in het zuiden van Europa, organiseren we onszelf anders om met deze uitdagingen om te gaan. 

Dit heeft geleid tot een focus op de veerkracht van onze toeleveringsketen door het heroverwegen van onze toeleveringsketenstrategieën, het diversifiëren van onze inkoopstrategie en het verbeteren van ons voorraad- en prognosebeheer.

We hebben geleerd sneller te reageren op de externe complexiteit van ons bedrijf door nieuwe manieren van werken te ontwerpen, te investeren in technologie en systemen en vooral in onze mensen. Dit helpt ons om toekomstige verstoringen beter het hoofd te bieden.

Margot Haspeslagh Group Supply Chain Director

"Wij transformeren en investeren in onze supply chain organisatie door het creëren van toegewijde teams en het bijscholen van professionals, terwijl we ook nieuw talent aantrekken met aanvullende expertise."

Het vergroten van onze zichtbaarheid in de Supply Chain

Het behouden van zichtbaarheid in onze gehele toeleveringsketen, van leveranciers tot eindklanten, blijft een uitdaging. In het verleden konden we toekomstige vraag voorspellen op basis van de prognoses van vorig jaar. Tegenwoordig is dit niet langer mogelijk. 

De behoefte ontstond aan nauwkeurige vraagvoorspelling en -planning om over- of onderbevoorrading te beperken. Dit moedigt ons aan om nauw samen te werken intern en zwaar te investeren in de zichtbaarheid van voorraad in ons netwerk. Gelukkig is onze schaalgrootte en internationale aanwezigheid een enorm voordeel om tekorten in onze voorraad te beperken.

We zijn toegewijd aan het vergroten van onze mogelijkheden om de vraag op de middellange en lange termijn te plannen. Om ons team verder te versterken, neem ik mijn eerste datawetenschapper aan die zich bezighoudt met het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens. Een nieuw gecreëerde functie om onze datagestuurde besluitvorming te stimuleren.

Kjartan Vanhercke Group Demand Manager

Supply Chain optimalisatie door digitalisering

Denk globaal, handel lokaal was het begin van onze digitale routekaart voor de toeleveringsketen, naast onze wereldwijde implementatie van SAP4Hana. We nemen geavanceerde technologieën en gegevensanalyse over en integreren deze om verschillende aspecten van onze voedseltoeleveringsketen te optimaliseren en te transformeren. We hebben zelfs onze eerste stappen gezet in een AI-landschap.

Ardo supply chain team

We stappen over van een asset-driven supply chain naar een data-driven besluitvormingsorganisatie. We hebben ons supply chain-model gecentraliseerd, hoewel we dicht bij onze lokale teams blijven. We hebben er alle vertrouwen in dat de overgang van silowerk naar een geïntegreerde aanpak, geleefd door ons totale internationale supply chain-team, ons naar nieuwe hoogten zal brengen.

Matthias Herbots Group Supply Chain Project Manager

Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijf

Als team zijn we toegewijd om hoogwaardige producten en diensten te leveren aan onze klanten, met respect voor onze voedselverwerkingsketen en milieubelasting. 

Door voortdurende evaluatie van onze huidige processen, technologieën en knelpunten, verbeteren we verder onze serviceniveaus en operationele efficiëntie. Zo draagt Supply Chain bij aan de bedrijfsresultaten van Ardo.

Als u ons engagement deelt en het voortdurend veranderende landschap van de voedselindustrie omarmt, neem dan contact met ons op!