Minimal environmental impact

Grondstofefficiëntie

We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, te beginnen bij onze verwerkings- en productieactiviteiten.

Milieu-impact minimaliseren

Eén manier waarop we streven naar het minimaliseren van onze milieueffecten, is door het verminderen van onze koolstofvoetafdruk. Ons specifieke doel is om tegen 2030 een vermindering van 40% te bereiken in koolstofemissies (T CO2eq / T prod) in onze eigen activiteiten. Om dit doel te verwezenlijken, hebben we ons gecommitteerd aan een reeks energie-efficiëntiemaatregelen gebaseerd op drie belangrijke principes: verminderen, hergebruiken en regenereren. We geloven dat het implementeren van verschillende acties en programma's in onze activiteiten ons in staat zal stellen om nog ambitieuzere duurzaamheidsdoelen te behalen, in lijn met onze SBTi-toezegging.

energy efficiency

Om onze uitstoot van broeikasgassen (GHG) te verminderen, moeten we eerst het volledige bereik van onze koolstofvoetafdruk begrijpen. Daarom berekenen we sinds 2019 de koolstofvoetafdruk (scope 1 en 2) van onze Europese productie-eenheden.

Uitbreiding toetsing  koolstofvoetafdruk

Dit jaar hebben we onze koolstofvoetafdruk-beoordeling uitgebreid om Scope 3 op te nemen, naast Scope 1 en 2. Deze evaluatie omvat nu alle verkoopentiteiten, inclusief onze activiteiten in Noord-Amerika.

De resultaten voor FY22/23 tonen aan dat 95% van onze GHG-uitstoot valt onder scope 3, de uitstoot van de waardeketen van Ardo.

GHG inventory scope

Bij het bekijken van de scope 3 emissies van Ardo, komt de meest significante impact voort uit de categorieën aangekocht voedsel, transport, gebruik van verkochte producten, landbouw en afval.

Naar aanleiding van onze SBTi-toezegging in december 2023 zullen we emissiereductiedoelstellingen ontwikkelen die in lijn zijn met de SBTi-ambities voor onze scope 1 en 2 emissies, evenals voor onze scope 3 FLAG en non-FLAG emissies. Op deze manier streven we ernaar bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde opwarming tot 1,5°C, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.