Ardo header

Het pad naar een duurzamer voedselsysteem

Bij Ardo zijn we vastbesloten om ons steentje bij te dragen aan het duurzaam maken van onze wereldwijde voedselsystemen.

Ardo's antwoord op klimaatverandering

Klimaatverandering heeft invloed op ons allemaal, van boeren tot consumenten. Droogtes en overstromingen hebben de opbrengsten van onze boeren getroffen, wat heeft geleid tot producttekorten en verstoringen in onze toeleveringsketen. Daarnaast zorgt snelle menselijke ontwikkeling ervoor dat de planetaire grenzen worden overschreden, wat druk legt op het gebruik van land en water en de chemische vervuiling verhoogt. We erkennen onze rol in deze ontwikkelingen en zijn vastbesloten om veerkracht op te bouwen in onze toeleveringsketen.

Bij Ardo streven we ernaar bij te dragen aan een duurzamere toekomst door de overgang naar meer plantaardige diëten te ondersteunen, het minimaliseren van koolstofemissies in onze voedselvoorzieningsketen en het werken aan regeneratieve landbouwpraktijken op het veld via ons MIMOSA+ programma.

Ardo's answer to climate change

Ardo's engagement voor het Science-Based Targets-initiatief

Erkennend dat het nodig is om de klimaatimpact van Ardo te beperken en onze koolstofvoetafdruk in de gehele waardeketen te minimaliseren, hebben we besloten om onze emissiereductiedoelstellingen in lijn te brengen met de nieuwste klimaatwetenschap. In december 2023 hebben we onze toewijding aan klimaatmitigatie geformaliseerd door de ondertekening van de Science-Based Targets initiative (SBTi) toezeggingbrief. Specifiek voor onze scope 1 en 2 emissies volgen we het traject dat gericht is op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Voor onze scope 3 emissies volgen we het traject ruim onder de 2°C. Als onderdeel van onze SBTi routekaart zullen we onderscheid maken tussen FLAG (bos, landbouw) en niet-FLAG emissies.