Ardo ondertekent verbintenisbrief aan het Science Based Target initiatief

30 January 2024

Op 1 december 2023 heeft Ardo de verbintenisbrief ondertekend voor het Science Based Target-initiatief (SBTi). 

Klimaatimpact beperken 

Erkennend dat het nodig is om de klimaatimpact van Ardo te beperken en onze koolstofvoetafdruk in de hele waardeketen te minimaliseren, hebben we besloten om onze milieudoelstellingen in overeenstemming te brengen met de nieuwste klimaatwetenschap. 

Daarom hebben we onze toewijding aan klimaatmitigatie geformaliseerd door de ondertekening van deverbintenisbrief van de Science-Based Targets Initiative (SBTi). 

Specifiek voor onze scope 1 en 2 emissies volgen we het traject dat gericht is op het beperken van de wereldwijde opwarming tot 1,5°C. Voor onze scope 3 emissies volgen we het traject ruim onder de 2°C. Als onderdeel van onze SBTi routekaart zullen we onderscheid maken tussen FLAG (bos, landbouw, land) en niet-FLAG emissies. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van onze wetenschappelijk onderbouwde reductiedoelstellingen, die binnen de komende 24 maanden zullen worden gepresenteerd, onder voorbehoud van goedkeuring door SBTi. 

De Science-Based Targets Initiative (SBTi) is een non-profit en multi-stakeholder klimaatinitiatief, geleid door CDP (Carbon Disclosure Project), het UN Global Compact, het World Resources Institute en het World Wildlife Fund. 

Het biedt een uitgebreide methodologie voor bedrijven om koolstofreductiedoelstellingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met de wetenschappelijke imperatieven zoals uiteengezet in het Akkoord van Parijs.

Gabrielle Kalkwijk CEO Ardo

We besloten onze milieudoelstellingen af te stemmen op de nieuwste klimaatwetenschap.

Gabrielle Kalkwijk CEO Ardo