Regeneratieve landbouw bij Ardo

30 January 2024

Vorig jaar hadden we het voorrecht om een levendige bijeenkomst te organiseren vlak naast het hoofdkantoor van Ardo. Samen met een diverse groep belanghebbenden, van boeren en leveranciers tot leiders en innovators, bespraken we dringende milieukwesties van onze tijd: nitraatniveaus in water, de gevolgen van bodemerosie, het kritieke verlies van biodiversiteit en de veelzijdige uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

MIMOSA+ programma

Centraal in dit evenement en in de overkoepelende missie van Ardo stond de demonstratie en bespreking van ons MIMOSA+ programma. Met de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt en die onze boeren rechtstreeks treffen, is het duidelijk geworden dat het bevorderen van veerkracht in onze gewassen van het grootste belang is. Dit inzicht heeft geleid tot de geboorte van MIMOSA+ - Minimum Impact, Maximum Output, Duurzame Landbouw Plus. Het is ons antwoord op het veranderende klimaat, met de nadruk op regeneratieve landbouwpraktijken zoals het verbeteren van de bodemkwaliteit, het bevorderen van koolstofopslag en het ondersteunen van biodiversiteit.

In 2011 werd het baanbrekende MIMOSA programma gelanceerd, met de focus op duurzame landbouw die de impact minimaliseert en de opbrengst maximaliseert. Sinds de start heeft dit programma indrukwekkende resultaten behaald, met 76% productie zonder residuen. Met MIMOSA+ is het doel om verder te gaan dan het gewas en samen te werken met boeren om regeneratieve landbouwpraktijken tegen 2030 te implementeren.

5 pijlers

De basis van het duurzaamheidsprogramma van Ardo rust op vijf pijlers: minimale milieueffecten, agronomie, voedselveiligheid en innovatie, respect voor onze werknemers en onze gemeenschap. Onze duurzaamheidsaanpak gaat verder dan onze eigen organisatie. We streven ernaar om de overgang naar regeneratieve landbouw te ondersteunen bij onze boeren, we ondersteunen een meer plantaardig dieet en proberen een positieve impact te hebben op onze werknemers en gemeenschap door middel van filantropische inspanningen zoals voedseldonaties. Een van de hoogtepunten van 'Meet In The Field 2023' was het speciale bezoek van Minister Tinne Van der Straeten. De Minister bracht kwaliteitstijd met ons door. Het was voor haar een gelegenheid om onze onwrikbare toewijding aan duurzaamheid en regeneratieve landbouw te ervaren.

Conclusie 

Bij Ardo is onze visie duidelijk en vooruitstrevend. We geloven in verder kijken dan het directe effect. Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking - nauw samenwerken met alle belanghebbenden om onze waardeketen op de meest duurzame manier mogelijk te verbeteren. Alleen door samen verandering te stimuleren, zullen we in staat zijn om een duurzamere toekomst te creëren voor de volgende generaties.

Let's meet in the field 2023