Ardo

Markt & oogstberichten - Extreme weersomstandigheden leiden tot tekorten. woensdag 10 oktober 2018

Ardo_aktueel_beeld_1_UK

2018 is het derde jaar op rij dat de sector ernstige weersproblemen ervaart. Die situatie illustreert de kwetsbaarheid van zowel Europese groentetelers als verwerkingsbedrijven als gevolg van veranderende weerspatronen. De verliezen op het veld hebben geleid tot een verminderde en onregelmatige aanvoer van verse groenten aan de verwerkingsbedrijven. Dit heeft op zijn beurt dan weer verhoogde productiekosten en een kleinere hoeveelheid verwerkt product tot gevolg.

Alle leidinggevende Europese productiezones zijn de afgelopen maanden getroffen door uitzonderlijke weersomstandigheden, waardoor de uitdroging van gewassen uitzonderlijk was. Vele waterwegen zijn uitgedroogd en het oppompen van irrigatiewater werd veelvuldig beperkt. Omwille van het voortdurend hete en droge weer in grote delen van Europa, hebben de groenten verder te lijden gehad, met als gevolg een scherpe daling van de opbrengsten. De situatie voor de groentetelers en verwerkers heeft zijn gelijke niet gekend in de voorbije 40 jaar.

Opvallend lagere opbrengsten werden gerapporteerd voor erwten, van 20 tot 50%. Voor bonen (groene en gele bonen en flageolet-bonen) was de situatie eveneens zorgwekkend met verliezen tot 50%. In bepaalde Zuid-Europese productiegebieden werd de eerste oogst van bonen ook getroffen door hevige stormen, overstromingen en hagel. Voor uien werden verliezen genoteerd van 15 tot 50%. Courgetten en spinazie zijn ook getroffen. In veel gebieden kon de tweede oogst van spinazie, bonen of bloemkool niet plaatsvinden als gevolg van de droogte.

Met de aanhoudende droogte was de zorg ook groter voor de oogst van wintergroenten zoals boerenkool, rode en witte kool, spruiten en prei. Voor deze gewassen is het nu al duidelijk dat de te droge zomermaanden zullen leiden tot opbrengsten die lager liggen dan het gemiddelde.

 

 


Bron: Profel – dd 06.08.2018 & Boerderij.nl

Terug naar het overzicht
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]