Ardo

Markt- & Oogstbericht - editie april 2022 vrijdag 01 april 2022

ARDOVELDBOONTJES68

Kostenstijging voor landbouwers na een aantal jaren onder invloed van klimaatverandering.


Een dergelijke kostenstijging voor landbouwers is ongekend. De stikstofprijs is met meer dan 300% gestegen, en ook alle kosten (tractoren, brandstof, handarbeid...) zijn sterk gestegen. Die situatie doet zich voor in een context van zeer sterke prijsstijgingen voor granen, maïs, koolzaad, sojabonen... wat het voor de landbouwer aanvaardbaar maakt.

De prijzen voor groenten moesten uiteraard dezelfde tendens volgen als die voor granen om de belangstelling en motivatie van onze landbouwers te behouden. De contractnegotiaties met de landbouwers over de grondstoffen worden momenteel afgerond. Door dat alles zien we dit jaar dan ook ongekende prijsstijgingen.

Situatie op de akkers


In Zuid-Europa werd de winterproductie van broccoli sterk beïnvloed door overstromingen in de Ebro-vallei. Tegelijk hebben Portugal en het zuidelijke deel van Spanje de voorbije
3 maanden bijna geen neerslag gekregen en zal het droge seizoen zeer binnenkort beginnen. Als gevolg daarvan moeten de landbouwers nu al irrigeren, met extreem hoge elektriciteits kosten tot gevolg, en is het ondergrondse waterpeil lager dan normaal. In verschillende regio's, zoals Andalusië, gelden nu al strenge beperkingen voor de waterhoeveelheden die voor irrigatie beschikbaar zijn. De landbouwers moeten daardoor hun wisselteelt aanpassen en minder suikermaïs of andere groente-gewassen verbouwen omdat die te veel irrigatiewater vergen.


Die droge weersomstandigheden waren wel positief voor het inzaaien van erwten en tuinbonen in Zuid-Spanje en Portugal. Ook in het Zuidwesten van Frankrijk is de inzaai van erwten rond half februari in goede omstandigheden van start gegaan.


In Noord-Europa hebben we bijna geen vorst gehad, en wintergewassen zoals wortelen, spruitjes en prei zijn geoogst met een goede kwaliteit en opbrengst. De winterspinazie, die werd gezaaid in september/oktober, ziet er veelbelovend uit en zal in april kunnen worden geoogst.


Uitdagende tijden


De gevolgen van de Covid-19-situatie laten zich duidelijk voelen en resulteren in een volatiele vraag- en aanbodsituatie. Zo hebben de opeenvolgende lockdowns en restricties geleid tot een fluctuerende verkoop bij onze Horeca-klanten.


De gevolgen van huidige situatie in Oekraïne, als grote producent en exporteur van granen, tarwe en mais, zijn reeds voelbaar en zetten verdere druk op de agro producten. Graanprijzen die historisch hoog waren, zijn opnieuw met 50% gestegen en de situatie blijft uiterst volatiel. Rusland, de belangrijkste leverancier van meststoffen voor Europa, brengt druk op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen. De stikstofprijzen, die vóór de crisis ongeveer 3 keer zo duur waren als normaal, zullen zeker dezelfde tendens volgen, maar op dit moment kunnen landbouwers vaak geen aanbiedingen krijgen en de meeste gewassen zullen in de komende weken worden gezaaid.


Daarbovenop komt de klimatologische impact op bepaalde belangrijke oogsten, waardoor de kosten voor irrigatie, hittebestendige zaadvariëteiten en meststoffen stijgen. Bovendien worden de landbouw- en voedsel industrie geconfronteerd met bijkomende uitdagingen - gaande van beperkingen in transport en aanlevering van grondstoffen tot hogere kosten doorheen de totale waardeketen.
Met ons Mimosa+ programma (Minimum Impact, Maximum Output, Sustainable Agriculture) blijven we grote inpanningen leveren om de klimatologische impact te minimaliseren, en streven we ernaar om onze gewassen beter bestand te maken tegen de uitdagingen van de klimaatsverandering.
Binnen die exceptionele combinatie van gebeurtenissen doet Ardo haar uiterste best om samen met de klanten het evenwicht te bewaren.

Terug naar het overzicht
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]