Ardo

Markt- en oogstberichten - zomer 2019 woensdag 18 september 2019

markt_en_oogst_zomer_2019

Spinazie
De voorjaarproductie werd opgestart met winter- en aansluitend lentespinazie. De belangrijkere Ardo teeltgebieden in West-Europa, met name Frankrijk, Nederland en België, hebben het geplande volume evenals het beoogde kwaliteitsniveau naar behoren bereikt. Zelfde resultaten werden in Oostenrijk gerealiseerd. De productie van de bio spinazie verliep ook naar wens. Enkel in Zuid-Europa verliep de oogst niet zoals verwacht en naar het einde van de oogst toe heeft overvloedige regen de opbrengsten behoorlijk doen dalen.

Erwten
Per eind juni/begin juli waren de erwtenoogsten in Europa volop opgestart. Zuid-Europa was reeds vroeger gestart en de oogsten zijn er goed verlopen. Naarmate de oogsten vorderden richting West- en Noord-Europa is de periode van matige temperatuur omgeslagen naar erg droog en warm weer. Vanaf juli waren de resterende oogstresultaten vooral afhankelijk van de weerevolutie. Er was namelijk dringend behoefte aan regen en matige temperaturen.

Peulvruchten
De oogst van de tuinbonen was volop lopende in juli. Velden zonder beregening leden onder de hoge temperaturen. Daar werd een lagere oogst in het vooruitzicht gesteld. In het Ardo gamma hebben we zowel witte als bruinkokende tuinbonen.

Wortelen
De wortelproductie, voorzien naar eind juli toe, zou vrij normaal verlopen.

Broccoli
De eerste oogst van de voorjaarsbroccoli resulteerde in een constante kwaliteit en een correct volume vanuit onze Portugese productie. Het areaal voor de herfst- en winterbroccoli werd in juli vastgelegd, en dit voor onze sites in Portugal en Spanje (Benimodo en Alpiarca).

Paprika
De paprika werd midden juli geoogst. Het uitplanten werd gedeeltelijk vertraagd door extreme regen. Deze latere uitzaai kan een minder oogstvolume betekenen wat de huidige krappe markt nog meer zou benadrukken gezien de continu stijgende vraag naar paprika.

Maïs
Mais is en wordt dit jaar nog krapper als gevolg van sterk verminderde Europese producties. De Ardo producties in St-Sever (FR) en Benimodo (ES) zijn in de loop van juli opgestart om tegen eind augustus de exacte oogstresultaten te kennen.

Droogte kan nog een uitdaging vormen voor een reeks van aankomende oogsten zoals bloemkool, ajuin en bonen. Bij het lezen van dit oogstbericht zal er al meer input beschikbaar zijn zodat we een nog concretere stand van zaken kunnen doorgegeven in een updated oogstbericht.

Feit is wel dat de aansluiting naar de nieuwe oogsten niet altijd even vlekkeloos verloopt. Er is de uitdaging van elke markt om de sterk stijgende kostprijzen voor grondstoffen, transport en energie onder controle te kunnen houden. Anderzijds kan de aanhoudende droogte terug parten spelen en de productiekosten in de hoogte drijven als gevolg van lagere oogstresultaten en onregelmatige grondstofaanvoer.
Of nog, hoe de grillen van de natuur de markt weer eens ernstig zouden kunnen verstoren …

Editie: 15/07/2019

Terug naar het overzicht
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]