Ardo

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: eerste leiding gaat in de grond vrijdag 01 juni 2018

Volgende week start men in Ardooie met de aanleg van een 25 km lang ondergronds leidingnetwerk. Dit netwerk zal gezuiverd afvalwater van het groentenverwerkend bedrijf Ardo verdelen over 500 ha landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving. Deze samenwerking tussen de landbouw en de industrie is uniek. Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO  en Vlakwa willen voortbouwen op dit succesproject en ambiëren om ketenoverschrijdende projecten voor de agrovoedingssector te realiseren. Deze krachtenbundeling moet de Vlaamse agrovoedingssector verder sterken in zijn innovatieve en competitieve groei.

persfoto

Het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkende bedrijf Ardo zal vanaf augustus 2018 worden gestockeerd in een bufferbekken van 150 000 m³. Via het naburige pomphuis zal het water  in een netwerk van 25 km ondergrondse leidingen worden gepompt. Het netwerk zal over 500 ha landbouwgrond worden verspreid en zal 150 afnamepunten bevatten. Ter hoogte van ieder afnamepunt zal het water onder een druk van minimaal 8 bar staan. Dit impliceert dat landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten aansluiten op hun respectievelijke hydrant om te kunnen starten met irrigeren.

Aannemers zijn druk in de weer met de aanleg van het bufferbekken en de bouw van het pomphuis. Vanaf maandag starten ook de graafwerken voor het leidingnetwerk. Dit leidingnetwerk zal in 2 fasen worden gerealiseerd: 11 km leidingen in 2018 en 14 km leidingen in 2019.

Om deze mijlpaal in het project te vieren, zullen Bart Naeyaert (West-Vlaams gedeputeerde voor landbouw en integraal waterbeleid), Karlos Callens (burgemeester Ardooie), Mia Demeulemeester (afgevaardigd bestuurder Inagro vzw), Marc Vandeputte (voorzitter INERO CVBA) en Jan Haspeslagh (managing director Ardo) op woensdag 30 mei samen de eerste leiding in de grond leggen.

Deze infrastructuurwerken worden gerealiseerd binnen het F2AGRI* project. Ardo bekostigt het bufferbekken en INERO CVBA betaalt het pomphuis en het leidingnetwerk. Daarnaast geniet het project Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun via respectievelijk het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, het departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen.

Dit project is ongetwijfeld uniek in Vlaanderen: 47 landbouwers verenigden zich in de coöperatie INERO CVBA en werken samen met de verwerkende industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. Dergelijke projecten zullen steeds belangrijker worden om de agrovoedingssector te wapenen tegen waterproblemen. Daarom beslisten Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO en Vlakwa om samen in te zetten op projecten voor de agrovoedingssector. De aanpak is gericht op de ontwikkeling en demonstratie van innovaties inzake software, monitoring, watertechnologie, sensoren, data-analyse, voedingsverwerkingstechnologie, energiemanagement en automatisatie binnen het domein van landbouw en voeding. Door innovatie te stimuleren kan deze belangrijke industrietak blijvend een ecnonomische meerwaarde realiseren. En met succes: sinds de krachtenbundeling werden reeds 3 projecten goedgekeurd rond duurzaam watergebruik.

 

*F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Terug naar het overzicht
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]